https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Partneři obce | Obec Chlumec

https://www.high-endrolex.com/50

https://www.high-endrolex.com/50

Partneři obce

V roce 2023 získala obec Chlumec nadační přispěvek na projekt "Stromořadí Chlumec" v grantovém řízení Stromy od společnosti Nadace ČEZ.

V rámci tohoto projetu bylo vysazeno 50 ovocných stromů. 

 


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Obec Chlumec již několik let čerpá finanční podporu od Jihočeského kraje v rámci dotačního programu "Program obnovy venkova".

S touto podporou se nám daří zvelebovat naši obec drobnými i většími stavebními úpravami.

Dále byl Jihočeský kraj nápomocen začínajícím včelařům.

 

V roce 2020 byly z tohoto programu realizovány následující akce:

1. Vyčištění obecní cesty v osadě Krnín od náletových dřevit
2. Výměna svítidel VO v Chlumci

 

V roce 2021 byly z tohoto programu realizovány následující akce:

1. Doplnění veřejného osvětlení v Obci Chlumec - část Krnín

 

V roce 2022 byly z tohoto programu realizovány následující akce:

1. Doplnění veřejného osvětlení v Obci Chlumec

 

V roce 2023 byla z tohoto projektu realizována tato akce:

1. Výstavba autobusové zastávky - Chlumec

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

EVROPSKÁ UNIE

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova

 

Projekt: POŘÍZENÍ VYBAVENÍ PRO POŘÁDÁNÍ KULTURNÍCH AKCÍ (2021)

je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora projektů konečných žadatelů naplňujících cíle SCLLD MAS Blanský les - Netolicko o.p.s.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MAS

MAS Blanský les – Netolicko

Chlumec realizoval v roce 2023 projekt „Obec Chlumec – herní prvky“, a to v rámci 6. výzvy Programu rozvoje venkova MAS Blanský les – Netolicko. V rámci projektu došlo k pořízení 2 kusů posilovacích prvků. Jedná se o projekt, který byl realizován v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje 2014-2020 s názvem „MAS Blanský les – Netolicko, čertovsky hezké místo: pro život, relaxaci a rozvoj“.

Publicita - Chlumec - WEB - I

Svičící stroje

 


Obecní úřad Chlumec
Úřední deska
Rychlý kontakt

    
OBEC CHLUMEC

Chlumec 10
382 32 Chlumec

T: 602 440 550 (starosta)
E: obec-chlumec@seznam.cz

Bankovní spojení:

KB Český Krumlov,

č.ú.: 152 202 41 / 0100

Úřední den:

pondělí 19:00 - 20:00 

Poslední přidané foto v galerii:
Stavění májky 2023


Vstoupit do galerie

Facebook
YouTube